Chargeback kosten

Je staat op het punt een betaling te doen om de kosten te dekken die voortvloeien uit chargebacks op eerdere betalingen die via automatische incasso zijn gedaan. Elke chargeback kost ons als organisatie € 10,-

Het afrekenen van deze kosten helpt ons om de kwaliteit en efficiëntie van onze organisatie te behouden. Graag het totale aantal chargebacks die er zijn geweest invullen, zodat het correcte bedrag kan worden berekend.

Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking in deze kwestie.

Met vriendelijke groet,
TEAM:
GROW BUSINESS,
MAIL DIE WEINIG MENSEN BEGRIJPEN,
HARD TIMES UNITE STRONG MEN.Chargeback kosten